Föregående
Nästa

Shaper hjälper dig att utveckla en effektivare styrning och ledning av verksamheten

Våra insatser gör bolagets styrning och ledning tydligare och effektivare. I ledningen blir ni mer samspelta och kompetensen att leda verksamheten ökar.

När alla vet i vilken riktning ni vill styra bolaget och varför ni valt denna väg ökar förutsättningarna att klara tuffare utmaningar och så även möjligheterna för tillväxt med förbättrad lönsamhet.

Med aktivt stöd från våra erfarna konsulter och vår unika pedagogik kan ni utveckla varje ledare individuellt och ledningsgruppen som team.

VÅRA ERBJUDANDEN

Vi på Shaper är lätta att jobba med och vi vill att du ska lyckas. Vi assisterar och stöttar på resan. Vår rådgivning är inriktad på att skapa affärsnytta i din verksamhet. Läs mer om vad vi kan erbjuda här.

Shaper hjälper dig att arbeta fram den strategiska inriktningen för ditt företag. En väl genomarbetad affärsplan gör företaget lättare att styra och riktar in energin på det mest väsentliga.  Med affärsplanen som styrdokument underlättas samarbete och rollspel mellan företagsledning, styrelse och ägare.

Företag ska både styras och ledas. Styrelse, VD, ledningsteam och enskilda chefer kan behöva struktur, stöd och kompetensutveckling för att klara sina viktiga uppgifter. Vi har tjänster för såväl utveckling som stöd.

Var tionde rekrytering misslyckas! Felrekrytering av chefer och andra nyckelpersoner kan bli kostsamt och försämra företagets utveckling. Vi har lösningar för att säkerställa ökad framgång i rekryteringen.

Kunskaps- och kompetensutveckling är evigt viktigt för att vara framgångsrik i en tuff affärsmiljö. Vardagarna är intensiva och tiden för utveckling knapp. Detta har vi tagit fasta på i våra program för kompetensutveckling. Vi lägger fokus på de strategiska förmågorna att förstå sin affär, kunna sälja strategiskt och leda verksamheten så att verksamheten utvecklas och affärsresultaten blir de goda.