SHAPER LEARNING SOLUTIONS

Kunskaps- och kompetensutveckling är evigt viktigt för att vara framgångsrik i en tuff affärsmiljö.

Vi lägger fokus på de strategiska förmågorna att förstå sin affär, kunna sälja strategiskt och leda verksamheten så att verksamheten utvecklas och affärsresultaten blir de goda.

Vi har moderna lösningar med effektiva lättanvända verktyg och utbildningsmoduler. Allt vi gör är utvecklat för det sätt som vuxna lär sig.  Att i riskfri miljö få testa sina tankar och nuvarande angreppssätt på att lösa problem och ta beslut. Att få diskutera med andra, utvärdera bästa metoder och själv komma fram till hur jag vill förändra mitt sätt att arbeta. Genom en scenarioteknik som gör det möjligt att komprimera tiden kan vi lära oss hur beslut vi tar i morgon kan komma att spela ut om tre år. Det är ett lärande som inte är så vanligt att vi får tillgång till idag när vi i allt högre takt byter jobb, roller och medarbetare.

Vi utvecklar egna kursprogram skräddarsydda för era behov. Vi hämtar utbildningsmoduler får några av världens ledare auktoriteter på respektive område. Våra utbildningar är givande och roliga att delta i.

LÄS MER OM VÅRA LÖSNINGAR!