Föregående
Nästa

Shaper hjälper dig att utveckla en effektivare styrning och ledning av verksamheten

Våra insatser gör bolagets styrning och ledning tydligare och effektivare. I ledningen blir ni mer samspelta och kompetensen att leda verksamheten ökar.

När alla vet i vilken riktning ni vill styra bolaget och varför ni valt denna väg ökar förutsättningarna att klara tuffare utmaningar och så även möjligheterna för tillväxt med förbättrad lönsamhet.

Med aktivt stöd från våra erfarna konsulter och vår unika pedagogik kan ni utveckla varje ledare individuellt och ledningsgruppen som team.

VÅRA ERBJUDANDEN

Vi på Shaper är lätta att jobba med och vi vill att du ska lyckas. Vi assisterar och stöttar på resan. Vår rådgivning är inriktad på att skapa affärsnytta i din verksamhet. Läs mer om vad vi kan erbjuda här.

Shaper hjälper dig att arbeta fram den strategiska inriktningen för ditt företag. En väl genomarbetad affärsplan gör företaget lättare att styra och riktar in energin på det mest väsentliga.  Med affärsplanen som styrdokument underlättas samarbete och rollspel mellan företagsledning, styrelse och ägare.

Företag ska både styras och ledas. Styrelse, VD, ledningsteam och enskilda chefer kan behöva struktur, stöd och kompetensutveckling för att klara sina viktiga uppgifter. Vi har tjänster för såväl utveckling som stöd.

Med gedigen erfarenhet av styrelsearbete, företagsledning, verksamhetsutveckling och affärsutveckling hjälper vi ägarledda företag av olika storlek. Vi kan gå in i roller som stöd till VD, ägare och styrelse. Vi kan ingå i styrelsen eller i ett advisory board.