Fem råd till dig som ledare inför stundande Midsommar och semestrar

Till dig som leder en organisation – stor eller liten, publik eller ägarledd, kommersiell eller offentlig.

Säkert längtar du liksom jag till den välkomna pausen sommarsemestern oftast är.

Säkert har du haft både framgångar och besvär under första halvåret. Kanske undrar du lite hur nästa halvår ska gå, ska ni nå era mål, kommer ni att få ett tillräckligt bra resultat i år?

Grunden till den framgång du önskar lägger du i det första du säger till dina medarbetare när de är tillbaka efter semestern. Forskningen visar att det är under semestern som de flesta har tid att fundera på vad de vill och inte vill framöver.

Det finns några fundamentala ting som förenar oss alla ledare – vi vill ju att våra medarbetare kommer tillbaka efter semestern med god energi och hög motivation

·     Vi vill att våra medarbetare ska känna för vår vision lika mycket som vi själva gör!

·     Vi vill att alla ska dra åt samma håll!

·     Vi vill att de ska förstå sin roll och varför de är så viktiga för oss!

Då duger det ju inte att bara hälsa dem “Välkomna tillbaka”!

Här har du mina råd;

1. Hälsa varje medarbetare ”Välkommen vidare”! Nu kör vi vidare mot det vi har bestämt och vill uppnå.

2. Ta chansen till ett kort, enskilt, samtal för att påminna om visionen och målen!

3. Fråga och lyssna in hur din medarbetare ser på sin medverkan i att nå målen – Är de utmanande nog? Är det något som är för svårt eller hindrar medarbetaren från att jobba vidare mot målen?

4. Hjälp till att röja undan hindren!

5. Hälsa ”Välkommen vidare” en gång till! Förstärk hur viktig medarbetaren är på er resa.

Välkommen vidare till en rivstart på höstterminen!

Glad Midsommar!

SparaSpara