Att leda är att ligga före…

Ledare går före, visar vägen och ser till så att alla kommer med. Ledare bygger team och lotsar förbi grund.

För att klara av, och orka med, din ledarroll behöver du stå stadigt själv så du kan stötta och utveckla alla andra som du valt att ta med på resan. Som ledare förväntas du att leverera – hela tiden – och till alla dina olika intressenter.

Vi närmar oss en tid med möjlighet till reflektion. Över vad vi uppnått och vad vi vill önska oss av framtiden. Kanske byter du jobb till hösten eller så funderar du över hur du ska få en nystart i ditt ledarskap. Som Personlig Tränare i Ledarskap möter jag hela tiden ambitiösa chefer som vill utvecklas och ha hjälp att landa i hur de ska nå framgång. Från dessa dialoger har jag samlat några frågor som kanske även du har nytta av att reflektera över.

Det brinner!

  • När du väljer jobb – vad är viktigast för dig? På kort och lång sikt?
  • Vad är det du verkligen brinner för? Hur får du förutsättningar att uppnå det i ditt uppdrag?
  • Vad är det som du bara måste få uträttat i just den här rollen och i den här organisationen som du valt att jobba i? Och hur ska du läsa av att du uppnått det?

Dags att slänga bagaget överbord!

Glöm allt det som du har gjort tidigare – det är så klart bra med erfarenheter men risken är att det ger dig förutfattade meningar om hur saker och ting ”måste” skötas – vad är unikt, nytt och utmanande i det som du nu valt att fokusera på i den här rollen? Gå inte i fällan av tanken ”så här har vi alltid gjort”. Vill du förändra så är det troligen genom att pröva en ny vinkling eller ett nytt sätt.

Fram med karta och kompass!

Det är de eviga frågorna som behöver besvaras;

Var är vi? Vart vill vi? Hur tar vi oss dit?

Vad är det för vision vi behöver så att alla medarbetarna får energi och vill sträva åt samma håll? Hur tar jag fram visionen och hur förankrar jag och för ut den i organisationen?

Vad ska vara unikt med vårt sätt att nå framgång i vår bransch med våra kompetenta konkurrenter? Det  som på management-svenska kallas affärsidé. Vilka kunder väljer vi att arbeta för? Vad är det vi gör för dem? Hur organiserar, producerar och levererar vi det som vi valt att göra? Varför ska de välja just oss – vad är det hos oss som får kundernas ögon att glittra?

Välj besättningen med omsorg!

Hur bra din affärsidé än är, hur väl ni än satt ihop era erbjudanden och strategierna för att få dem till marknaden så finns ändå risken att ni tappar farten och orienteringen. Lösningen är att få till ett bra team som driver verksamheten tillsammans. Ett team som fungerar bra tillsammans och har organisationens tillit och respekt. Med medlemmar som brinner precis som du. Här är några saker att tänka på;

Har du valt medlemmar till teamet som kompletterar dig och varandra? More of the same är inte lösningen här. Ja-sägare kan ju kännas skönt men ett bra team kännetecknas av olikhet snarare än konformitet.

Du behöver tre sorters personligheter –

  • De som tänker, analyserar och strukturerar
  • De som gör saker och driver på
  • De som sörjer för att det sociala såväl inåt som utåt fungerar

Med alla dessa olikheter ombord gäller det att utveckla och anpassa ditt ledarskap för att passa för teamet som helhet men även så att du kan se och förstå vad varje medlem av teamet behöver för att blomma ut och bli framgångsrik.

Då blir resan för er tillsammans fantastisk!

Lycka till,

Anders Åberg

Din PT i ledningsrollen