Board room and top management support

Med gedigen erfarenhet av styrelsearbete, företagsledning, verksamhetsutveckling och affärsutveckling hjälper vi ägarledda företag av olika storlek. Vi kan gå in i roller som stöd till VD, ägare och styrelse. Vi kan ingå i styrelsen eller i ett advisory board.

Fokus i våra insatser är att: