SHAPER BUSINESS DEVELOPMENT

Vi hjälper dig att arbeta fram den strategiska inriktningen för ditt företag.

En väl sammansatt styrelse som arbetar tillsammans med företagets långsiktiga utveckling är en viktig framgångsfaktor. Tiden är över när man bara ”satt i en styrelse”.

Samspelet ägare – VD – företagsledning är nästa väsentliga framgångsfaktor.

Affärsplanen är vid sidan av de formella styrdokumenten central. Den ger ditt företag den dynamiska rörelse som skapar framgång, gör det lättare att få rätt personer ombord på resan. Med affärsplanen som bas kan du prioritera och driva de förändrings och utvecklingsinsatser som krävs för den långsiktiga utvecklingen av ditt företag.

En bra plan behöver rejäl faktabas. Hur ser omvärlden ut och hur utvecklas den? Var tjänar vi verkligen våra pengar på idag och hur kan det se ut i framtiden.

SKAFFA DIG EN PT I LEDARSKAP