SHAPER ONBOARDING SERVICES

Var tionde rekrytering misslyckas! Vi rekryterar ofta på CV men avskedar på personlighet.

Vi har skapat ett systematiskt arbetssätt med rekrytering och ombordtagning av chefer och andra nyckelpersoner så att relationen blir långsiktigt framgångsrik.  Det börjar med att bli klar över hårda krav och mjuka förutsättningar innan man börjar leta kandidater. Vi använder moderna verktyg för utvärdering och referenstagning. Efter rekryteringen hjälper vi till att den första tiden för den nyanställde blir framgångsrik och integreringen i företaget smidig.

Nyttan för ditt företag är uppenbar. Du säkrar att den nye accepteras, att chefsbytet går smidigt, att personen trivs med dig och företaget samt ni med den nye. Ert samarbete kommer igång snabbare och effektivare. Totalkostnaden blir mindre.