EXEMPEL

Utvecklingsarbete i praktiken
Shapers kompetens inom ledarskapsutveckling kan användas på många olika sätt. Här följer tre konkreta exempel.

1. DEN LOKALA LEDNINGEN SOM BLEV VÄRLDSLEDANDE

Utgångsläge
Ledningen för den svenska verksamheten är entusiastiska, kunniga och operativa. De leder verksamheten dag för dag. Chefen är mycket tongivande och kan alla detaljer i hela verksamheten. Ledningen är mer en bollplanksgrupp än ett samverkande team.

Uppdrag
Att förvandla den operativa ledningsgruppen till ett team som arbetar strategiskt och samarbetar effektivt.

Lösning
Utvecklingsarbetet pågår under flera år och består mest av utvecklingsseminarier i grupp. Teori varvas med praktiska arbetsuppgifter och diskussioner. De handlar om deltagarnas verklighet och långsiktiga ambitioner. Vi tränar också på att bejaka egna och andras styrkor och använda dessa bättre i teamarbetet.

2. PROJEKTLEDAREN SOM GJORDE KOMETKARRIÄR

Utgångsläge
En stor internationell koncern beslutar sig för att satsa på banbrytande affärsutveckling. Projektledaren hoppar av efter en misslyckad projektstart och en ny projektledare tillsätts. Hennes uppgift är att ta igen förlorad tid. Hon är dessutom relativt ny i koncernen.

Resultat
Ledningsgruppen samarbetar effektivt och har uppnått målet att bli ett strategiskt ledningsteam. Gruppen har därför fått ett större ansvarsområde inte bara för den egna verksamheten utan även för nya, spridda över hela världen. De anses vara koncernens spjutspetsar

Uppdrag
Att vara projektmentor för den nya projektledaren och för hela projektteamet.

Lösning
Under ett års tid följer vi arbetet och träffar gruppen varje månad. Vi leder samtal om vad som hänt och vad som ska och behöver hända. Vi bidrar med egna erfarenheter så att teamet får diskutera svårigheter och problem innan de uppstår.

Resultat
Projektet blir färdigt i tid, inom budget och lyckas väl med de målsättningar som satts upp. Projektledaren blir befordrad, först till försäljningschef och ett år senare till VD för den svenska verksamheten.

3. CHEF I STOR KONCERN MED NYCKELROLL I ORGANISATIONEN

Utgångsläge
Chefen är en stor begåvning med hög akademisk utbildning. Han är på rätt jobb med hänsyn till utbildning, läggning och intresse. Men han driver sig själv för hårt och har tappat sitt sociala liv och är på väg att gå in i väggen, för andra gången. Just nu ser han allt som händer på jobbet som oöverstigliga problem och är misstänksam mot sina chefer. Den närmast överordnade chefen kontaktar Shaper.

Uppdrag
Att ge chefen ny energi och ett mer positivt synsätt på sitt arbete och sina kollegor.

Lösning
Ett personligt coachingprogram utarbetas i samarbete med chefen och hans närmast överordnade. Programmet pågår under nio månader.

Resultat
Chefen ser sanningen i vitögat och ser över sina egna tankemodeller. Det inspirerar till förändring i beteende och attityd. Efter programmet är han ”en ny människa” och ser problem som möjligheter. Han sprudlar av livsglädje och entusiasm för uppgiften igen.