Hej och välkommen till nya Shaper!

Välkommen tillbaka!?
Nej, nej, nej!!!
Välkommen vidare!

segelbat
Förändringens vindar blåser kraftigt och utmanar oss alla att utvecklas, ompositionera oss och bli duktiga på nya saker hela tiden. Vi verkar i en allt mer globalt konkurrensutsatt miljö. Vi ska vara Good Citizens, leva hållbart och utforma digitala alternativ till våra fysiska produkter. Våra företag köps upp, fusioneras eller säljs ut i en allt snabbare takt. Våra medarbetare behöver bli allt mer kompetenta och kampen om de stora talangerna blir tuffare och tuffare.

För att klara av alla utmaningar gäller det att vi som ägare, ledning och medarbetare hänger med och förstår. Att ledarskapet anpassas till de nya tiderna och att affärsutvecklingen inte stelnar till.

Så när vi skulle göra om vår hemsida efter 8 år insåg vi att detta gäller även oss. Det vi gör idag stämmer inte med hur vi såg på vår uppgift och våra erbjudanden då. Vårt erbjudande förändras vartefter våra kunders behov utvecklas. Även vår konkurrenssituation förändras av den globala konkurrensen, digitaliseringen och den allt snabbare takten i affärslivet.

Vi fokuserar sedan en tid allt mer på Styrning & ledning av företag. Utifrån denna inriktning vill vi kunna hjälpa våra kunder till långsiktig framgång. Vi arbetar som rådgivare, katalysatorer i förändringsprocesser, projektresurser i utvecklings- och förändringsarbete och personliga tränare i ledarskap och managementfrågor. Vi hjälper till i samband med rekrytering och utveckling av nyckelpersoner. När inte våra egna resurser eller vår kompetens räcker till har vi ett mycket kompetent nätverk som kan komplettera oss.

Vi var tidiga med när elearningområdet växte fram och nu tar vi ett nytt stort steg. Genom ett samarbete med Advantexe i Philadelphia blir vi exklusiv distributör i Norden. Vi skapar med detta som bas ett nytt verksamhetsområde ”Shaper Learning Solutions”. Här kommer vi bland annat att erbjuda kompletta utbildningstjänster inom affärsförståelse/affärsmannaskap, ledarskap och strategisk försäljning. Med en pedagogik baserad på simuleringsteknik och bästa vetande inom centrala kunskapsområden kan vi skapa och genomföra skräddarsydda insatser med leverans i fysiska eller virtuella klassrum och även en-till-en utbildningar genom eLearning.

Följ oss på denna plats. Vi kommer att presentera tankar, lägga oss i frågor av intresse för att kunna leda och styra företag effektivare. Och vi kommer löpande att introducera nya tjänster som stödjer dig i ditt arbete som ledare.