Möjligheten närmar sig som en snigel & försvinner som en blixt! Så lyckas du med affärsutveckling

7 oskrivna lagar att reflektera över

1. Det tar tid!

Tekniska landvinningar, banbrytande lagstiftning o dyl. som i grunden kommer att förändra människors vanor och livsmönster tar 20 år på sig innan de tränger igenom och blir allmänt accepterade – Faxen, Mobiltelefonen, PCn, miljölag-stiftningen, Internet – alla har de börjat som banbrytande idéer som togs upp av en liten entusiastisk krets. ”Wow det här kommer att bli stort!” Men det tog mycket längre tid än vi trodde innan de blev så pass spridda att vi såg dem som något normalt som alla använde eller tagit till sig.

2. Studera USA!

Allt som sker i USA kommer till Sverige. Förr eller senare. Tidsfördröjningen varierar men det tenderar att gå allt fortare. Beträffande utvecklingen inom avreglerade branscher finns mycket att lära. Glöm inte bort de nya länderna.Tillväxten är snabbare i flera av de Asiatiska länderna än i västvärlden. De vill, kan och vågar. Vi i Europa måste bli skickligare på att hålla tempo och kontinuitet i vår utveckling. I grunden är det tryggare att utmana sina egna nuvarande produkter och lösningar än att riskera att bli utkonkurrerad av andra som är snabbare.

3. Döm inte ut dem!

Även om nymodigheter, uppfinningar eller företeelser ter sig märkliga eller helt inadekvata för dig finns det stora möjligheter att andra inte sitter lika fast i sina tankemodeller. Varje generation sitter fast någonstans men garanterat inte på samma sätt som generationen innan. Investera tid att förstå vad som händer inom andra delar av samhälle och näringsliv än där du normalt umgås. Komplettera ditt nätverk med personer av annan ålder och bakgrund än din egen.

4. Se upp för makten!

Stora förändringar rubbar maktbalansen i existerande strukturer. När du beskriver det nya – leta efter de som förlorar ekonomiskt, socialt och i renommé. Rita upp värdekedjorna före och efter. Inse att du sannolikt inte kommer att få ”fritt fram” med din nya briljanta idé, din nya tjänst ellr din hett åtrådda nya strategiska allians.

5. Ta inget för givet!

Dagens och gårdagens framgångsfaktorer kanske duger – men hur länge? Det som förde dig hit kanske är din fiende i morgon. Å andra sidan – kasta inte ut babyn med badvattnet. Dessutom är det inte kassaskåps-säkert att det du vill satsa på möter marknadens intresse. Kanske är du för tidigt ute? Kanske är det för revolutionerande? Kanske har andra redan bättre fungerande lösningar även om du inte sett dem?

6. Varning för stretchskador!

Vi läser dagligen om nya företeelser och nya trender inom vår egen bransch och i samhället i stort. ”Det går fort nu” hör vi många säga. Men man kan inte extrapolera trenders utveckling att fortsätta i all oändlighet. Förr eller senare kommer en motkraft eller nya rön att helt förändra det fortsatta förloppet. Det gäller att hänga med men även att vara skicklig att utvärdera vilken häst man ska satsa på.

7. Take a walk on the wild side!

Många gånger är det det oväntade som händer. Många gånger kommer det nya som en blixt från klar himmel. Först verkar det så otroligt och sen helt plötsligt så självklart. Att hänga med och vara närvarande i andra sammanhang än de invanda kan hjälpa dig se det nya, oväntade, vilda som kan inspirera till dina framtida utvecklingssatsningar.

Möjligheten närmar sig som en snigel – men försvinner som en blixt.

Slutsatser?!

Ha tålamod – skapa en kultur med uthållighet kring det ni tror på och våga invänta resultat längre bort än nästa resultatrapport.

Det är dyrt och riskfyllt att ligga längst fram – men att vänta för länge riskerar dina chanser att hänga med när förutsättningarna ändras.

Om du inte utvecklar din verksamhet och tar tillvara möjligheterna till tillväxt kommer någon annan att ta den platsen.

Ta inte för givet att bara för att ingen annan tänkt tanken eller sett möjligheten så är din insikt ”fel”. Men förstå att det kan ta olika lång tid för oss andra att komma till samma slutsatser som du redan landat i.