VÅRA KONSULTER

ANN LAPIDUS

Ann är personalvetare med lång chefs- och konsulterfarenhet inom försäljning och Human Resources. Hon har haft chefsroller inom Stockholms sjukhem, FOI och Scanreco
samt har stor erfarenhet av ledningsgrupps- och styrelse-arbete. Ann är bland annat licensierad konsult i Team Skills, certifierad Axiopersonolog och diplomerad styrelseledamot.

Anns tankar om ledningsarbete
– Skickliga ledare får företag att blomstra och tvärt om: dåliga ledare påverkar företagets resultat negativt. Det lägger ett tungt ansvar på våra chefer. Därför är det varje företags uppgift att skapa förutsättningar för sina chefer att uppnå ett gott ledarskap och det kan Shaper hjälpa till med.

ann@shaperexe.se
+46 70 830 06 01

ANDERS ÅBERG

Anders har arbetat som VD och chef inom affärsutveckling, marknadsföring, försäljning och supply chain. Ericsson, Yamaha, SAS och Posten är några av de företag han varit anställd på. Dessutom har han drivit flera egna företag och varit styrelseledamot och styrelseordförande i en rad företag. Anders är certifierad Axiopersonolog, LOTS-coach, Adizes Certified Change Leader samt diplomerad styrelseledamot.

Anders tankar om ledningsarbete
– När jag tänker på ledningsarbete utgår jag från verksamheten som ska ledas. Är den rätt positionerad inför framtiden och kan den leverera resultat idag? Hur ser processerna för styrning och ledning ut? Har den rätt struktur och en funktionell organisation utifrån hur de kommande utmaningarna ser ut? Sitter rätt personer i de ledande rollerna? Hur fungerar samarbetet mellan de som leder företaget? Hur fungerar samarbete och kommunikation mellan företagsledning och medarbetarna? Hur fungerar samarbetet med företagets styrelse?

anders@shaperexe.se
+46 (0)76 397 91 88

RAGNAR SANTESSON

Ragnar bred erfarenhet som VD i verkstadsindustri, skogsindustri och IT/finansbranschen i Sverige och utomlands. Ragnar är sedan några år engagerad i att utveckla unga företag som styrelseledamot, ägare och rådgivare.

Ragnars syn på ledningsarbete
– Ledare som lyckas skapa den rätta miljön genom att se till de motivationsdrivande förutsättningarna, skapar en bra arbetsmiljö där möjligheterna för medarbetarna att överträffa sig själva ger enastående resultat.

ragnar@santesson.biz
+46 730 88 17 19

LARS ANDER

Lars har en bred erfarenhet av alla HR-processer i främst tjänste- och konsultföretag. Huvudspecialitet är coachning, ledar- och teamutveckling, inklusive design av ledarskapsprogram i företag. Han har också bred erfarenhet av att bygga upp rekryteringsfunktioner ”inhouse” med både nationell och global inriktning.

Certifierad Axiolog med mångårig erfarenhet av att kartlägga chefers tankemönster i olika utvecklingsprogram. På senare år har Lars även jobbat med förändringsledning och varaktigt värdegrundsarbete i företag.

Lars har varit medlem i företags och koncernledningsgrupper i mer än 20 år.

Lars tankar om ledningsarbete
Viktigt att du som ledare vet vem du är och vad som driver dig. En bra grund är att du vet dina styrkor och svagheter – så att du kan komplettera ditt team med olikheter – så att ni tillsammans blir effektiva och framgångsrika i det ni gör.

En rak, öppen och tydlig återkommande kommunikation i teamet är också en bra grund för att lyckas med både kortsiktiga och långsiktiga mål.

lars.a.ander@outlook.com
+46(0)705901732

VÅRA PARTNERS

ANALOGO

Analogo skärper organisationers och individers förmåga att prestera genom ett erfarenhetsbaserat, coachande konsultstöd med långsiktigt hållbart resultat i fokus.

Analogo vill realisera den stora potential som finns i att utmana nuläget, och medvetet och oförtrutet arbeta för att få kultur och struktur att samverka bättre.

www.analogo.se

PROXCUTIVE

ProXecutive Consultants hjälper ägare, styrelse och företagsledare i såväl stora koncerner som mindre företag att trygga avkastningen, effektivisera verksamheten och nå långsiktig ekonomisk framgång.

ProXecutive erbjuder tjänster inom finansiell rapportering, verksamhets-styrning och organisations-utveckling.

proxecutive.se

PRO4PRO

Distributör av profiler vi använder oss av i ledar- och teamutveckling.

pro4pro.com

 

BELBIN

Distributör av profiler vi använder oss av i ledar- och teamutveckling.

www.belbin.se